ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΛΙΔΗΣ
Εκπαίδευση...

O Mιχαήλ Θ. Λολίδης σύμβουλος ανάπτυξης,  διαχειριστής του γραφείου «ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΛΙΔΗΣ, μελέτες σχεδιασμός και υλοποίηση έργων ολικής ποιότητας & παραγωγικότητας» και του δικτύου εξαίρετων επιλεγμένων συνεργατών, είναι διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με  μεταπτυχιακά :

Με συνεχή και  εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα Ολικής ποιότητας, world class manufacturing tools, lean manufacturing, TPM, (Τotal Productivity Management ) , 5"S" , visual management, διαχείρισης κρίσεων, κλπ.

 

Εργασιακή εμπειρία...

O Mιχαήλ Λολίδης έχει υπερ-δεκαπενταετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες των ομίλων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες...

Συμβουλευτικές υπηρεσίες :
Σε θέματα ολικής ποιότητας και παραγωγικότητας,
Σε projects εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και άλλων διαχειριστικών συστημάτων όπως ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001, ΗΑCCP (BRC,ELOT-1416), ISO 17025,
Σε lean organization & implementation projects,
Σε interim management με το δίκτυο των συνεργαζομένων συμβούλων,
Σε εκπαίδευση και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ανώτερα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων σε σχετικά με τις αναφερόμενες δραστηριότητες θέματα,
Ιδιαίτερη έμφαση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες δίνεται και σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου.

 

Ανάπτυξη συστημάτων...


επιστροφή
στην αρχική σελίδα

εκτύπωση

 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ SATO ΑΕ